คอนโดพระราม 3

ผู้บริหาร XIM Rama 3 – Suksawat เคลียร์พื้นที่ตั้งโครงการส่งมอบให้ผู้รับเหมาลงเสาเข็ม

คุณวิทยา พรหมชนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) คุณปารินทร์ พรหมชนก กรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณทวีศักดิ์ บัวขาว ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างแนวสูงอาวุโส (ที่ 5 จากขวา) บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คณะผู้บริหารโครงการ XIM Rama 3 – Suksawat พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจและผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมี คุณสหชาติ ศรีเผด็จ ผู้จัดการโครงการ (ซ้ายสุด) และคุณนัฐพล แสนองอาจ วิศวกรโครงการ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ทีมผู้รับเหมาลงเสาเข็ม พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมโครงการฯ คุณวิศิษฐ์ เล็กเจริญ ผู้จัดการโครงการ (ที่ 4 จากขวา) และคุณอนุกุล รินพล วิศวกรโครงการ (ที่ 3 จากขวา) บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด 

คอนโดพระราม 3

สนใจโครงการ ติดต่อได้ที่

แผนที่สำนักงานขาย กดดูเส้นทาง
เพิ่มเพื่อน Xim Condo Line Official
Facebook: XIM Condo Rama 3 – Suksawat
Instagram: Xm Condo Rama 3 – Suksawat
Tiktok: Xim Rama 3 – Suksawat
สอบถามโทร : 𝟎𝟔𝟏𝟑𝟗𝟎𝟔𝟔𝟗𝟗

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


หมายเหตุ : ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้