XIM CONDO ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน – อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ “ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์”

XIM CONDO ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน – อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ “ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์”

บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ “ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์” โดยตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน – อุปกรณ์กีฬา ในชุมชนละแวกใกล้เคียง รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท เพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบไปด้วย โรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองลัดหลวง โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) โรงเรียนพลอยจาตุ จินดา โดยร่วมส่งมอบตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนของทั้ง 3 แห่ง

สำหรับโครงการ “ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์” เป็นคอนโดมิเนียม High-rise สูง 38 ชั้น จำนวน 730 ยูนิต มาพร้อมส่วนกลางลอยฟ้า สัมผัสวิวแบบ 360 องศา และวิวโค้งน้ำบางกะเจ้า บนทำเลศักยภาพใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เพียง 150 เมตร*

สอบถามข้อมูลโครงการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.ximcondo.com หรือโทร. 061 390 6699

ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์
ราคาเริ่ม 1.99 ล้านบาท*
✅EIA APPROVED

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


หมายเหตุ : ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้