ซิม คอนโด ร่วมบริจาคเงินทำบุญ และน้ำดื่ม ให้กับวัดในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ “ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์”

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนพนักงาน บริษัท ดับบลิวแอนด์ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ “ซิม พระราม 3 – สุขสวัสดิ์” ได้บริจาคเงินทำบุญ มูลค่า 20,000 บ. และน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค ให้แก่วัด 2 แห่ง ประกอบด้วย วัดบางมดโสธาราม (กลางนา) และวัดพุทธบูชา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทะนุบำรุงวัด และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ ของวัดและชุมชนอีกด้วย

สอบถามข้อมูลโครงการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.ximcondo.com หรือโทร. 061 390 6699

สอบถามข้อมูลโครงการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
แผนที่สำนักงานขาย กดดูเส้นทาง
เพิ่มเพื่อน Xim Condo Line Official
Facebook: XIM Condo Rama 3 – Suksawat
Instagram: Xm Condo Rama 3 – Suksawat
Tiktok: Xim Rama 3 – Suksawat
สอบถามโทร : 𝟎𝟔𝟏-𝟑𝟗𝟎-𝟔𝟔𝟗𝟗

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น


หมายเหตุ : ตารางคำนวณข้างต้นเป็นการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ และวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้มาเท่านั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุผู้กู้ รายได้ผู้กู้ อายุงาน ภาระหนี้อื่นๆ ประวัติทางการเงิน และสภาพหลักประกัน เป็นต้น กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว วิธีปฏิบัติในการคำนวณค่างวดผ่อนชำระจะบวกเพิ่ม 0.75% จากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่แก้ไขสัญญาเงินกู้ และเปลี่ยนแปลงสัญญาค่างวดผ่อนชำระ หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะนำเงินส่วนเกินไปชำระเงินต้น ฉะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง ท่านจะชำระเงินกู้หมดก่อนระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้